Dzieje najnowsze

2-3 lutego 2019 r.

„Blachowanie 02 ÷ 03.02.2019 r.”

Dzień 2 lutego br. był dniem pochmurnym, jak na środek zimy dość ciepłym co sprawiało, że zalegający w górach śnieg stał się mokry i ciężki zarazem. Kilka stopni powyżej zera i wszechogarniająca wilgoć nie sprzyjała wycieczkom zwłaszcza tym pieszym tak bardzo zależnym od panującej aury. Można by rzec dzień jakich wiele, w życiu, w roku, w miesiącu.... Nic jednak bardziej mylnego. Dla nas czterech świeżo upieczonych przewodników był to dzień ze wszech miar wyjątkowy. Kończył się dwuletni okres wytężonej nauki, trudnych egzaminów, wyrzeczeń, podporządkowania wszystkiego jednemu celowi – zdobyciu wymarzonych uprawnień. Był to też okres wspaniałej przygody z górami, przyrodą i ludźmi, których przyszło nam spotkać na swej drodze. Ukoronowanie, taka „truskawka na torcie”, wszystkich tych starań miało nastąpić właśnie 2 lutego na Szyndzielni w Beskidzie Śląskim - naszych „domowych” górach

Jak było zaplanowane tak też się stało. My – Przewodnicy beskidzcy, czwórka szczęśliwców: Dominika Marczyńska, Stanisław Jankowski, Michał Skrzypczak i Sebastian Szneider dostąpiliśmy zaszczytu złożenia przyrzeczenia przewodnickiego tzw. „blachowania” i przywdziania czerwonych polarów przewodnickich. Ok. godz. 15.00 stojąc w kręgu, z lewą ręką na „odznace” i prawą wzniesioną do góry na znak przysięgi dumnie powtarzaliśmy słowa:

„Świadomy zadań i roli przewodnika turystycznego PTTK – przyrzekam pełnić swoje obowiązki sumiennie i starannie, być rzecznikiem krzewienia wiedzy o swoim regionie i Polsce. Dbać o godność, honor i postawę moralną przewodnika turystycznego PTTK, godnie reprezentując swoje Koło Przewodnickie"

Przyrzeczenie składaliśmy w obecności osób, które uświetniły tę wyjątkową uroczystość. Zaszczycili nas bowiem: kol. Ryszard Ziernicki – Przewodniczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego, kol. Witold Brol – nasz mentor, Kierownik szkolenia i Prezes Zarządu Koła Przewodników Turystycznych w Gliwicach oraz kol. Marek Bazylów - Prezes Gliwickiego Koła Turystyki Górskiej „SKALNIK”. Już z „blachami” na piersiach, na pamiątkę tego wydarzenia otrzymaliśmy stosowne zaświadczenia i koszulki Koła Przewodników Turystycznych – Gliwice.

Po powrocie do Schroniska PTTK na Szyndzielni, gdzie mieliśmy naszą bazę zaczęła się już mniej oficjalna część uroczystości, która w przypadku niektórych uczestników trwała do białego rana. Nic to jednak, śniadanie zjedliśmy w komplecie, a że powrót do domu nie mógł odbyć się bez przejścia górskiego, zaraz po posiłku wyruszyliśmy przez Klimczok i Błatnią do Brennej, skąd już busem, wyjechaliśmy w drogę powrotną.

Wspaniała przygoda dobiegła końca, deszcz bębni o dach busa, wycieraczki miarowo pracują, walcząc z zalewającymi szyby strumieniami wody. Gdzieś w głowach tylko mgliście plączą się słowa wiersza Adama Asnyka zdobiącego pamiątkowe dyplomy pt.:

Maciejowi Sieczce
Przewodnikowi w Zakopanem

„Mój przewodniku! tyś mnie wiódł przez góry, Dając mi poznać ich poezję świeżą, Nagą, dziewiczą piękność tej natury, Nie zeszpeconą mdłych legend odzieżą, Nie rozdrobnioną na powszednie rysy, Zdawkowe słowa, zdawkowe opisy. (…)”.

Szczególne podziękowania dla kol. Ewy (autorki zdjęć) i kol. Michała (kierowcy) za pomoc w upamiętnieniu i organizacji tej szczególnej uroczystości.

My – Przewodnicy beskidzcy14 lutego 2012 r.

Do naszego oddziału PTTK dotarło pismo od Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek Współżaciela Polskiej Fedreacji Pilotażu i Przewodnictwa. Zawarta w nim informacja jest dla naszego Koła Przewodników Turystycznych niezmiernie budująca oraz nobilitująca. Kolega prezes koła Witold Brol został uhonorowany drugim miejscem w Ogólnopolskim Konkursie Przewodnik Roku 2011. Kapituła Konkursu Przewodnik Roku 2011 pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Rżońcy na posiedzeniu w dniu 20.01.2011, po wnikliwym przeanalizowaniu zgłoszeń kandydatów, zapoznaniu się z opiniami biur podróży, listami polecającymi, opiniami turystów podjęła decyzje o przyznaniu trzech miejsc Pucharowych, a jedno z nich przyznano naszemu Prezesowi.

*******************************************

5 lutego 2011 r.

W dniu 5 lutego 2011 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Przewodników Turystycznych w Gliwicach. Odczytane zostało sprawozdanie z działalności merytorycznej oraz sprawozdanie finansowe. Udzielono absolutorium Ustępującemu zarządowi koła oraz ogłoszono przyjęcie w poczet członków Koła Przewodników Turystycznych pięciu nowych adeptów sztuki przewodnickiej. Po części podsumowującej minioną działalność Zarządu Koła, nastąpiły tajne wybory nowego prezesa Zarządu Koła, nowych członków Zarządu Koła oraz Komisji Rewizynej. W ten sosób ukonstytuował się nowy Zarząd Koła na kolejną dwuletnią działalność.*******************************************

5 lutego 2011 r.

Na ostatnim zebraniu wyborczym w dniu 3 lutego 2011 r., w obecności znacznej większości członków koła wręczone zostały Honorowe Odznaki Koła dla trzech czynnie działających członków koła: Haliny Staruszkiewicz, Andrzeja Pańczyszyna oraz Witolda Brola. Należy nadmienić iż ww. osoby w ostatniej dzisieciolatce były najbardziej aktywnie działającymi postaciami w nszym kole. Mają mnóstwo poprowadzonych grup wycieczkowych, prowadzą wykłady i zajęcia na kursach przewodnickich, a kol. Witold Brol aktywnie działa w Samorządzie Przewodników Turystycznych Województwa Śląskiego, a także Krajowym Samorządzie Przewodnickim. Był również kierownikiem ostatnich dwóch kursów przewodnickich: Przewodnika Terenowego po woj. Śląskim oraz Przewodnika Beskidzkiego. Cieszy się On rówenież wielkim poważaniem i wiedzie mir wśród wszystkich członków koła. Grtulujemy.

Odznaki poparte zostały stosownymi dyplomamai wręczonymi laureatom.

*******************************************

Wspaniały jubileusz kolegi Andrzeja Łękawskiego

02 stycznia 2017 roku członek naszego Koła Kolega Andrzej Łękawski ukończył 90 lat.

Z tej okazji, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej w dniu 08 stycznia, zorganizowało jubilatowi okolicznościowe spotkanie, które odbyło się w Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita w Wiśle. Uczestniczący w spotkaniu członkowie naszego Koła, wręczyli jubilatowi skromne upominki.Warto przypomnieć, że kolega Andrzej Łękawski należy do działaczy turystycznych, którzy w 1953 roku powołali do życia Oddział PTTK w Gliwicach oraz nasze Koło Przewodników Turystycznych. W tym samym roku kol. Andrzej Łękawski uzyskał uprawnienia przewodnika beskidzkiego. Za swoją działalność został wyróżniony Honorową Odznaką Koła oraz odznaką Zasłużony Przewodnik PTTK.


Kolega Andrzej prowadzący grupę podczas Pierwszego Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu Turystycznego PTTK w Sudetach w dniach 17-20 września 1953 [Wierchy, rok 23]

Andrzeju, dziękujemy za wszystko
co zrobiłeś i robisz dla naszego Koła.
Z serca życzymy 200 lat!

***********************************************************

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego 2017 w województwie śląskim

Dzięki koledze Adamowi Lapskiemu z Koła Przewodników w Chorzowie, który udostępnił tekst sprawozdania oraz zdjęcia ze spotkania, możemy zapoznać się ze szczegółowym jego przebiegiem. Dziękujemy.Od 1989 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego, który ustanowiony został podczas III Konwencji Światowej Federacji Stowarzyszeń Przewodników Turystycznych (World Federation of Turist Guide Associations - WFTGA). Pierwsze międzynarodowe obchody Dnia Przewodników Turystycznych odbyły się w 1990 r. i zorganizowane zostały w 15 krajach. Również w województwie śląskim po raz kolejny zorganizowano obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika, które odbyły się 17 lutego br. w zabytkowej sali posiedzeń Sejmu Śląskiego katowickiego Urzędu Marszałkowskiego.

W spotkaniu z przewodnikami, którego celem jest przede wszystkim prezentacja pracy przewodników, uświadomienie roli przewodnika w kreowaniu wizerunku danego miasta czy regionu, a także jego zadań związanych z obsługą turystów wzięli udział w imieniu Marszałka m.in.: przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak oraz radne Sejmiku Województwa Śląskiego – Lucyna Ekkert oraz Halina Bieda. Ponadto wśród zaproszonych gości był członek Zarządu Głównego PTTK a zarazem przewodniczący Rady Prezesów Oddziałów PTTK województwa śląskiego – Jacek Czober.

Na początku spotkania przybyłych gości oraz licznych przewodników przywitali przewodniczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK woj. śląskiego Ryszard Ziernicki z zastępcą przewodniczącego Samorządu Witoldem Brolem. Po krótkiej prezentacji działalności przewodnickiej w 2016 r. oraz wystąpieniu Przewodniczącego Sejmiku Stanisława Gmitruka oraz członka Zarządu Województwa Kazimierza Karolczaka odbyła się uroczystość wręczenia poszczególnym przewodnikom oraz Kołom Przewodnickim z naszego województwa odznaczeń i wyróżnień.

Pierwszym wyróżnieniem był przyznany Medal Edukacji Narodowej, który otrzymał kol. Ryszard Ziernicki z chorzowskiego Koła Przewodników. Kolejne wyróżnienia to wręczone Złote Honorowe Odznaki „Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego otrzymali: Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Antoniego Mizi z bytomskiego Oddziału PTTK – odznakę odebrał prezes Koła kol. Eugeniusz Gnacik, kol. Helena Witkowska i kol. Mirosław Nawrocki z chorzowskiego Koła Przewodników Turystycznych im. Augusta Czarnynogi oraz Krystyna Borycka z koła Przewodników Chorzów Batory. Wręczone Odznaki Honorowe w stopniu srebrnym otrzymali: Wojciech Bielniak, Józef Woźnicka z bytomskiego Koła Przewodników, Gabriela Gnacik z Muzeum Turystyki Górskiej na Przysłopie, Andrzej Ciepiał, Danuta Skowronek z katowickiego Koła Przewodników, Aleksander Grabiński z Koła Chorzów Batory oraz Piotr Polak z rybnickiego Koła Przewodników. Listami Gratulacyjnymi Marszałka Województwa Śląskiego uhonorowani zostali: Piotr Dorkowski i Jacek Kręczyński (KP im. Antoniego Mizi Bytom), Krystyna Filipek (KP Cieszyn), Marian Wirski (KP Chorzów Batory), Andrzej Ładygin (KP Częstochowa), Adam Ciesiołkiewicz, Andrzej Pańczyszyn (KPT Gliwice), Krystian Gryglaszewski, Alicja Majer, Jolanta Osińska (KP Katowice), Anna Kozub, Krystyna Nyc (KP Beskidzkich Katowice), Joanna Rozmus-Cader (KP Pszczyna), Sebastian Tomala (KP Sosnowiec), Bożena Sarnicka, Danuta Sarnicka, Marian Sas, Andrzej Szewerda (KP Tarnowskie Góry), Urszula Rabenda (KP Tychy). Wyróżniono również przewodników odznaką „Zasłużony Przewodnik PTTK”, którą otrzymali: Juliusz Borth (KP Bielsko-Biała), Sławomir Hanc (KP Bytom), Tadeusz Czasławski, Eugeniusz Janota, Bogusław Polak, Marek Siwek (KP Beskidzkich Katowice), Michał Wieczorek (KP Rybnik) oraz Zbigniew Orłowski (KP Mysłowice). Miłym akcentem było przyznanie po raz pierwszy Honorowych Odznak „Przewodnik Turystyczny Województwa Śląskiego”, które otrzymali: Xenia Popowicz (KP Beskidzkie Katowice), Marian Kunicki (KP Rybnik) oraz przewodnickie małżeństwo: Maria i Kazimierz Ostapczykowie (KP Chorzów Batory). Ponadto w ubiegłym roku przyznano tytuł: „Nauczyciel Kraju Ojczystego”: Henrykowi Wilkowi (KP Bytom) oraz Kornelii Witała (KP Ruda Śląska). Również Rada Prezesów Oddziałów PTTK województwa śląskiego przyznała „Śląskie Honorowe Odznaki PTTK”: Helenie Witkowskiej, Marii Łapińskiej, Marii Merdzie, Marii Zarębskiej, ks. Piotrowi Wenzlowi (kapelan przewodników archidiecezji katowickiej), Edwardowi Kaniewskiemu, Stanisławowi Kawęckiemu oraz Tomaszowi Kołtunowi. Natomiast okolicznościowy dyplom Rady Prezesów otrzymał ks. Sławomir Młodzik (kapelan przewodników diecezji gliwickiej). Wyróżnienia te wręczył Przewodniczący Rady Prezesów Jacek Czober.

Ostatnim interesującym punktem spotkania był wykład zastępcy przewodniczącego zarządu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Zbigniewa Pawlaka dotyczący przebiegu prac nad wpisaniem tarnogórskich podziemi na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zdjęcia autorstwa Adama Lapskiego z uroczystości, umieszczone na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego