Zarząd Koła Przewodników Turystycznych w Gliwicach

Zarząd

Prezes - Witold Brol

V-ce Prezes - Michał SKrzypczak

Sekretarz - Halina Staruszkiewicz

Skarbnik - Ewa Nawrocka

Członek zarządu - Stanisław Jankowski


Komisja rewizyjna

Przewodnicząca - Joanna Sobczyk

Sebastian Szneider

Adam Ciesiołkiewicz