Muzeum Reformacji Polskiej w Cieszynie

W roku 2009 przypada 300–tna rocznica założenia kościoła ewangelickiego w Cieszynie. Z tej okazji, luteranie cieszyńscy przygotowali szereg uroczystości i imprez, które zostały zapoczątkowane otwarciem w dniu 29 marca 2009 roku w cieszyńskim Kościele Jezusowym Muzeum Protestantyzmu.


Na Śląsku Cieszyńskim żyje ponad połowa polskich luteran. Dlatego też powstanie muzeum, ma istotne znaczenia dla zaprezentowania ich bogatej historii na tym terenie. Placówka tego rodzaju będzie pierwszą na Śląsku, a drugą w Polsce po Muzeum Reformacji Polskiej w Mikołajkach.

Muzeum zajmuje trzy pomieszczenia balkonu na trzecim piętrze kościoła. W pierwszej sali prezentowane są pamiątki z okresu reformacji, kontrreformacji oraz budowy kościoła. W dwóch kolejnych zaprezentowano zmiany jakie dokonywały się wokół kościoła, a także na całym Śląsku Cieszyńskim. Wśród eksponatów możemy zobaczyć:

 • fotel z cesarsko – królewskimi emblematami, na którym siedział cesarz Franciszek Józef I podczas wizyty w Cieszynie w 1880 roku, w trakcie której odwiedził kościół,
 • orzełka, który zdobił zwieńczenie laski, którą wysłannik cesarski hrabia Jerzy Ludwik Zinzedorf, 24 maja 1709 roku oznaczył miejsce pod budowę kościoła,
 • akt erekcyjny budowy wieży kościoła, spisany na pergaminie,
 • rękopis porządku kościelnego księcia Wacława II Adama pochodzący z XVI wieku,
 • kilkukilogramowy zamek do kościelnych drzwi z 1714 roku,
 • naczynia liturgiczne oraz nakrycia ołtarza i ambony z XVII - XIX wieku,
 • zeszyty uczniów gimnazjum ewangelickiego z 1725 roku,
 • formy do wypieku opłatków,
 • kancjonały,
 • mieszki do których zbierano ofiarę.

Powstanie muzeum związane jest z realizacją przez Parafię Ewangelicko – Augsburską w Cieszynie projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a darczyńcami są trzy państwa nie należące do Unii Europejskiej, tj. Islandia, Lichtenstein i Norwegia. Z tych funduszy na cały projekt przeznaczono przeszło 8 mln zł, z czego udział Parafii wyniesie około 1,6 mln.

Jak wspomniano, ramach obchodów jubileuszu założenia kościoła Jezusowego planowane są kolejne imprezy i uroczystości:

 • 23 maja 2009r. widowisko historyczne na Wzgórzu Zamkowym,
 • 24 maja 2009r. uroczyste nabożeństwo w kościele Jezusowym i na placu Kościelnym w Cieszynie z udziałem biskupów z Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Szwecji i Węgier.

Informacje praktyczne

Muzeum będą mogły zwiedzić grupy zorganizowane po uprzednim zgłoszeniu. Wstęp do muzeum jest bezpłatny. Parafia Ewangelicko – Augsburska w Cieszynie, pl. Kościelny 6, 43 – 400 Cieszyn. Tel/fax. (0-33) 857–96-69, e-mail: peacieszyn@poczta.onet.pl

Opisał i sfotografował Witold Brol