Lista członków sympatyków koła

Bogdan Dropik

Irena Janas

Mirosław Czeczot

Hanna Gmytrasiewicz

Antoni Foks

Jerzy Jankowski

Barbara Kampczyk

Adam Pilarek